Zorunlu Trafik Sigortasında Dikkat Edilecek Hususlar | Okuşlar Sigorta Ankara

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası, araç sahiplerinin trafikte yaratabilecekleri zararları karşılamak amacıyla yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür. Bu sigorta, araç sahiplerine ve diğer sürücülere yolculuk sırasında meydana gelebilecek kazalardan kaynaklanabilecek maddi zararları karşılamak için güvence sağlar.

Zorunlu Trafik Sigortası’nın amacı, trafik kazalarında yaralanma, ölüm ve maddi zararlar gibi sonuçlar oluştuğunda, karşı tarafa dair mağduriyeti en aza indirmektir. Bu sigorta türü, yasal olarak zorunlu olduğu için araç sahipleri, araçlarını trafiğe çıkarmadan önce bir poliçe yaptırmak zorundadırlar.

Zorunlu Trafik Sigortası, araç sahiplerinin kendilerine veya araçlarına verilen zararları karşılamaz. Bunun yerine, sigorta poliçesi, araç sahibinin yaratabileceği karşı taraflara ait zararları karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle, trafik kazalarında diğer sürücülere ve araçlara verilen zararlar, zorunlu trafik sigortası poliçesi kapsamında karşılanır.

Zorunlu Trafik Sigortası’nın primleri, araç sahibinin aracının marka, model, yaşı ve diğer özelliklerine göre değişebilir. Ayrıca, trafik kazası geçmişi de primleri etkileyebilir. Sigorta primleri yıllık olarak ödenir ve poliçe yenileme tarihleri her yıl belirlenir.

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası, araç sahiplerinin yasal bir zorunluluk olarak yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türüdür. Bu sigorta, trafikte araç kullanımından kaynaklanabilecek kazalarda oluşabilecek maddi zararları karşılamayı amaçlar. Yani, bir kaza sonucu oluşabilecek diğer araçların veya üçüncü şahısların maddi zararları Zorunlu Trafik Sigortası tarafından karşılanır.

Zorunlu Trafik Sigortası, sadece araç sahibini değil, aynı zamanda diğer sürücüleri ve trafikteki yayaları da korur. Bu sigorta, kaza sonucu oluşan zararların tazmini için yasal bir güvence sağlar ve tüm tarafların korunmasını sağlar.

Zorunlu Trafik Sigortası, yalnızca araç sahibinin bir kaza sonrası karşı tarafta oluşturabileceği maddi zararları karşılamayı amaçlar ve araç sahibinin aracındaki hasarları kapsamaz. Bu nedenle, aracın kendisinde oluşabilecek hasarlar için Kasko Sigortası gibi ek bir sigorta türü yaptırmak gerekmektedir.

Bununla birlikte, zorunlu trafik sigortası kapsamındaki zarar tazminleri belli mali sınırlara tabidir. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası, kazanın neden olduğu zararları tam olarak karşılamayabilir veya tazminat ödemesi yapmayabilir. Böyle bir durumda zarar gören tarafın zararın tazmini için kusurlu tarafa rücu etmesi gerekecektir. Böyle bir maddi külfetle karşılaşmak istemeyen sürücüler bu sınırları aşmak için İMM diğer bir adla İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak oluşabilecek ekstra mali yükümlülüklere karşı kendilerini güvence altına alabilirler.

İhtiyari Mali Mesuliyet (Sorumluluk) Sigortası Nedir?

İhtiyari mali sorumluluk sigortası (İMM), Türkiye’de zorunlu trafik sigortasını tamamlayıcı bir sigorta türüdür, fakat trafik sigortası gibi zorunlu değil, isteğe bağlı bir sigortadır. Bu sigorta türü Trafik Sigortasının limitlerini aşan 3.taraf hasarlarını karşılamak için oluşturulmuş bir üründür ve poliçe hükümlerine göre belirlenen limitler dahilinde karşı taraf hasarını çok yüksek meblağlara kadar karşılayabilmektedir.

Ancak, İhtiyari mali sorumluluk sigortasının kapsamı karşı taraf hasarı ile sınırlıdır ve yalnızca aracı kullanan kişinin karşı tarafta oluşturduğu hasarın maddi sorumluluğunu karşılamaktadır. Bu nedenle, aracın kendisi için bir koruma sağlamaz ve araç sahibinin kasko sigortası yaptırması önerilir.

Trafik Sigortası Hangi Araçlar İçin Zorunludur?

Zorunlu Trafik Sigortası, yalnızca motorlu araçlar için zorunlu bir sigorta türüdür. Dolayısıyla her türlü motorsuz taşıt, bisiklet ve belli şartları taşıyan motorlu bisikletler için trafik sigortası zorunlu değildir.

Ayrıca, yurtdışında bulunan ve Türkiye’ye giriş yapacak araçlar da zorunlu trafik sigortası kapsamına dahil edilmez. Bu araçların, Türkiye’ye giriş yapmadan önce sınırdaki gümrüklerde geçici bir sigorta yaptırmaları gerekebilir.

Özetle, zorunlu trafik sigortası, karayolunda hareket eden motorlu araçlar için zorunlu bir sigorta türüdür. Ancak, belirli araç türleri bu zorunluluktan muaf tutulmuştur ve yurtdışından gelen araçlar için de farklı sigorta seçenekleri bulunmaktadır.

 

Trafik Sigortasında Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Trafik sigortası hasar anında yapılması gerekenler şunlardır:

  1. Hasarın belgelenmesi: Kaza tespit tutanağı doldurulmalı veya zabıt tutturulmalıdır.
  2. Aracın servise götürülmesi: Aracınızı sigorta şirketinin anlaşmalı servislerinden birine veya dilediğiniz başka bir servise götürün.
  3. Sigorta şirketi ile iletişim kurulması: Sigorta şirketinin müşteri hizmetleri numarasını arayarak hasar bildirimi yapılmalıdır.
  4. Gerekli evrakların teslim edilmesi: Hasar dosyasının açılabilmesi için gerekli olan evraklar sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.

Trafik Sigortasında Dosya Süreci

Zorunlu trafik sigortası hasar süreci, kazaya dair hasar bilgisini içeren dosya ve ilgili evrakların sigorta şirketine ulaştıktan sonra hasar dosyasının poliçe kapsamında incelenmesi ve bir sonuca varılması ile başlar. Talep edilen hasar bedeli ya da tazminat, zorunlu trafik sigortası genel şartlarına göre onaylanır. Şayet poliçeniz kapsamına girmeyen bir durum varsa reddedilir. Hasar dosyanız ile ilgili evraklar sigorta şirketine ulaştıktan sonra dosya poliçeniz çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Talep ettiğiniz hasar veya tazminat trafik sigortası genel şartları kapsamında ise dosyanız için onay verilir. Şayet, poliçeniz kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilir.

Hasar Dosyası Süreci Ne Kadar Sürer

Trafik sigortası hasar dosyası süreci, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Hasarın büyüklüğü, sigorta şirketinin iş yükü ve inceleme süreci bu faktörler arasında yer alır. Sigorta şirketi tarafından hasarın belgelendirilmesi sonrasında genellikle 1-2 hafta içinde hasar dosyası açılır ve hasarın tazmini için gerekli incelemeler yapılır.

Sigorta şirketi, hasarın tazmini için gerekli belgelerin tamamlanmasını talep eder. Bu belgeler genellikle hasarın fotoğrafları, hasarın nedeni, hasarın tarihi, aracın plakası ve hasarın tamir edilmesi için verilen fatura gibi bilgileri içerir. Belgelerin tamamlanmasının ardından sigorta şirketi, dosyayı incelemek ve hasarın tazmini için gerekli ödemenin hesaplanmasını sağlamak üzere çalışmalarına başlar.

Hasarın tazmini gerçekleştirilirken, sigorta şirketi hasarın büyüklüğüne ve poliçenin kapsamına göre bir ödeme yapar. Ödeme, hasarın tamamının veya bir kısmının karşılanması şeklinde olabilir. Hasarın tazmini sonrasında, aracın tamir edilmesi için gerekli işlemler başlatılır.

Ankara 2023 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

Ankara’da araç sahipleri, araçlarını zorunlu trafik sigortası yaptırarak kendilerini karşı tarafın hasarından kaynaklanabilecek çeşitli mali risklere karşı koruma altına almaktadırlar. Zorunlu trafik sigortası, araç sahiplerinin kusurlu oldukları trafik kazalarında karşı tarafa verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür.

Zorunlu trafik sigortası fiyatları, aracın özelliklerine, kullanım şekline ve bulunduğunuz bölgenin trafik yoğunluğuna göre belirlenir. Sigorta şirketleri, aracın marka ve modeli, yaşı, kullanım şekli, hasar geçmişi, sürücü yaş aralığı gibi faktörleri değerlendirerek her araç için farklı bir zorunlu trafik sigortası fiyatı belirlerler.

Ankara’da zorunlu trafik sigortası yaptırmak isteyen araç sahipleri için Okuşlar Sigorta Acenteliği olarak, 30 yılı aşkın deneyimimizle en uygun sigorta tekliflerini sunmak için buradayız. Uzman ekibimiz, aracınızın özelliklerine ve bulunduğunuz bölgenin trafik yoğunluğuna göre size en uygun zorunlu trafik sigortası poliçesini belirler ve en uygun fiyat teklifini sunar.

Aynı zamanda Okuşlar Sigorta Acenteliği olarak, trafik kazası sonrası hasar dosyası sürecinde de size profesyonel destek sağlarız. Kazanın bildirimiyle birlikte hasar dosyanızın açılmasını sağlar, zararın durumuna göre gerekli tüm işlemleri takip ederiz. Böylece mağdur olan tarafın en kısa sürede haklarının korunması ve zararlarının tazmini sağlanmış olur.

Sonuç olarak, Ankara’da zorunlu trafik sigortası yaptırmak, araç sahipleri için bir yükümlülüktür. Okuşlar Sigorta Acenteliği olarak, Ankara’da zorunlu trafik sigortası konusunda uzmanlaşmış bir ekip olarak, size en uygun seçenekleri sunmak ve hasar süreçlerinde size yardımcı olmak için her zaman yanınızda olduğumuzu hatırlatmak isteriz.