DASK Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilecekler | Okuşlar Sigorta Ankara

DASK Sigortası Nedir?

Bir deprem kuşağı ülkesi olan Türkiye’de konut sahiplerinin depreme karşı güvence altına almaları önemli bir konudur. İşte bu noktada devreye giren DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) sigortası, deprem sigortası olarak konut sahiplerine önemli güvenceler sunmaktadır.

DASK sigortasının temel amacı, deprem riskine karşı konut sahiplerini korumaktır. DASK, Türkiye’de zorunlu olarak yaptırılması gereken ve 2000 yılında aynı adla kurulmuş olan bir devlet kurumu kapsamında gözetimi ve denetimi yapılan bir sigorta türüdür. Deprem riskine karşı bireyleri ve toplumu güvence altına almak amacıyla kurulan DASK, deprem sonucu oluşan maddi hasarları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

DASK sigortası, depreme karşı nasıl bir güvence sağladığı konusunda oldukça kapsamlı bir koruma sunar. Deprem sonucu oluşan hasarlar, çok büyük oranda bu sigorta tarafından karşılanır. Bunlar arasında yapıların duvarları, tavanları, döşemeleri, pencereleri, kapıları, çatıları, temel ve taşıyıcı elemanları gibi yapı elemanlarındaki hasarlar yer alır. Ayrıca, deprem sonucu oluşan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi zararlar da DASK sigortası tarafından teminat altına alınmıştır.

DASK sigortasının kapsamı ve teminatları, poliçe sahiplerini geniş bir yelpazede korur. DASK sigortası, konutun değerine, yapı yaşı ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlı olarak belirlenen bir prim karşılığında sunulmaktadır. Poliçe sahiplerine, deprem sonucu oluşan hasarlar karşısında DASK tarafından belirlenen teminat limitine kadar koruma sağlanmaktadır.

DASK Sigortasının Zorunluluğu Var mıdır? ve Yasal Dayanağı Nedir?

Türkiye, yüksek deprem riskine sahip bir ülke olması nedeniyle, DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) adı verilen zorunlu bir sigorta sistemine sahiptir. DASK sigortası, Türkiye’de konut sahipleri için zorunlu bir sigorta türüdür ve deprem sonucu oluşabilecek hasarlara karşı güvence sağlar.

DASK sigortasının zorunlu olma sebepleri, Afet Sigortaları Kanunu’nda belirtilen hükümlere dayanmaktadır. Afet Sigortaları Kanunu, deprem riski yüksek olan bölgelerde bulunan konut sahiplerini deprem sonucu oluşabilecek hasarlara karşı korumak amacıyla DASK sigortasını zorunlu kılmaktadır. Bu kanun, Türkiye’deki tüm konut sahiplerini DASK sigortası yaptırmakla yükümlü kılar.

DASK sigortasını yaptırmamak, yasal sonuçlar doğurabilir. Afet Sigortaları Kanunu’na göre, DASK sigortasını yaptırmayan konut sahipleri idari para cezasına çarptırılabilir. Ayrıca, deprem sonucu oluşabilecek hasarlar karşısında maddi güvencesi olmayan konut sahipleri, büyük finansal kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Aynı zamanda, konut kredisi kullanmak isteyenler için de DASK sigortası zorunludur ve sigortanın yapılmamış olması durumunda kredi kullanımı sınırlanabilir. Son olarak konut satışı ve yeni ikamet edecek kişinin elektrik, su, doğal gaz aboneliği gibi ihtiyaçlarının giderilmesi de DASK yaptırma zorunluluğuna tabi tutulmaktadır.

DASK Sigortasının Önemi ve Avantajları Nelerdir?

DASK sigortası, deprem riski yüksek olan ülkelerde konut sahipleri için olası deprem sonucu oluşabilecek hasarlara karşı finansal koruma sağlayan ekonomik bir sigorta seçeneğidir. Düşük prim ödemeleri ve uygun fiyatlarıyla avantajlı bir seçenek olan DASK sigortası, konut sahiplerine evlerini koruma altına alma ve deprem sonucu oluşan hasarların onarımını finanse etme imkanı sunar. Ayrıca, DASK sigortası, konut sahiplerinin ekonomik ve sosyal güvenliğini artırarak, depreme karşı daha güçlü bir finansal pozisyon elde etmelerini sağlar ve konut kredisi kullanma şartlarını karşılamalarına yardımcı olur.

DASK Sigortasında Prim Hesaplama ve Poliçe Yenileme Süreci

DASK sigortası, konut sahiplerine deprem riskine karşı koruma sağlarken, prim hesaplama ve poliçe yenileme süreçleri de önemli bir rol oynar. DASK sigortasının primi, çeşitli faktörlere bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bu faktörler arasında konutun değeri, bulunduğu bölgenin deprem riski, yapı yaşı ve kullanım amacı gibi etkenler yer almaktadır. Sigorta şirketleri, bu faktörleri dikkate alarak DASK sigortası primini belirler ve konut sahiplerine uygun bir prim teklifi sunar.

DASK sigortasının yenileme süreci de önemlidir. Genellikle DASK poliçeleri yıllık olarak yenilenir ve poliçe sahiplerinin poliçe yenileme sürecini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Poliçe yenileme süreci, poliçenin süresinin dolmasına yakın bir zamanda gerçekleşir ve poliçe sahipleri, yenileme tarihinden önce poliçelerini yenilemelidirler. Aksi takdirde, poliçe sahipleri deprem riskine karşı korumasız kalabilir ve olası hasarlar karşısında maddi kayıplarla karşılaşabilirler.

Poliçe sahiplerinin DASK sigortasının prim artışlarını anlamaları ve yönetmeleri de önemlidir. DASK sigortası primleri, deprem riski ve konutun değeri gibi faktörlere bağlı olarak zamanla değişebilir. Poliçe sahipleri, poliçelerinin yenileneceği dönemde prim artışlarını anlamalı ve buna göre kararlarını vermelidirler. Sigorta şirketleri ve acenteler poliçe sahiplerine poliçe yenileme sürecinde prim artışlarını açıklamalı ve poliçe sahiplerine alternatif seçenekler sunmalıdır. Poliçe sahipleri, prim artışlarına karşı farklı sigorta şirketlerini değerlendirebilir ve en uygun seçeneği tercih edebilir.

DASK ve Konut Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

DASK ile Konut Sigortası arasındaki farklar kabaca aşağıdaki gibidir:

  • Zorunluluk: DASK, Türkiye’de belirli bir deprem kuşağında yer alan konut sahipleri için zorunlu bir sigorta türüdür. Konut sigortası ise isteğe bağlıdır ve konut sahiplerinin tercihine bağlı olarak düzenlenir.
  • Kapsam: DASK, doğal afetlere karşı geniş bir kapsam sağlar, deprem, yangın, tsunami, yer kayması gibi risklere karşı koruma sağlar. Konut sigortası ise yangın, hırsızlık, su baskını, cam kırılması gibi daha geniş bir yelpazedeki risklere karşı koruma sağlar.
  • Devlet Destekli Sigorta: DASK, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen bir sigorta kurumudur. Konut sigortası ise özel sigorta şirketleri tarafından sunulan bir sigorta türüdür.
  • Prim ve Teminatlar: DASK, deprem riskine göre belirlenen bir prim skalasına göre prim tahakkuk ettirir ve teminatları standarttır. Konut sigortası ise, sigorta şirketleri arasındaki rekabet ve müşteri tercihlerine bağlı olarak farklı prim ve teminat seçenekleri sunabilir.

DASK Sigortası Hasar ve Tazminat Süreci

DASK hasar ve tazminat süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

  • Hasar Bildirimi: Doğal afet sonrasında, DASK poliçesi sahibi konut sahipleri, oluşan hasarı derhal DASK’ye bildirmelidir. Hasar bildirimi, DASK tarafından belirlenen süre içinde yapılmalıdır. Hasarın bildirimi, DASK’nın internet sitesi, çağrı merkezi veya yerel temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Hasar bildiriminde, poliçe numarası, hasarın türü, hasar tarihi ve hasarın meydana geldiği yer gibi bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmesi önemlidir.
  • Hasar Değerlendirmesi: DASK, hasar bildirimini alan konut sahibinin poliçesinde belirtilen hasar teminatları doğrultusunda hasarı değerlendirir. Hasar değerlendirmesi, DASK tarafından görevlendirilen uzmanlar veya hasar tespit komisyonları tarafından gerçekleştirilir. Hasarın büyüklüğü, hasarın türü, konutun konumu ve diğer faktörler dikkate alınarak hasar tutarı belirlenir.
  • Hasar Ödemesi: Hasar değerlendirmesi sonucunda belirlenen hasar tutarı, konut sahibine ödenir. DASK, hasar ödemesini poliçede belirtilen teminatlara göre gerçekleştirir. Hasar ödemesi, konut sahibinin banka hesabına veya diğer ödeme yöntemlerine yapılarak tamamlanır. Hasar ödemesi, DASK tarafından mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmeye çalışılır.

Ankara 2023 DASK Sigortası Fiyatları

Ankara’da 2023 Deprem Zorunlu DASK sigorta fiyatları, evin özelliklerine, coğrafi konumuna, risk durumuna ve tercih edilen sigorta şirketine göre değişebilir. Okuşlar Sigorta Acenteliği olarak, 30 yılı aşkın deneyimimizle DASK sigortası konusunda uzmanlaşmış bir ekip olarak, size en uygun seçenekleri sunmak için buradayız. Bu kapsamda DASK sigortası hakkında bilgi ve fiyat teklifi almak için her zaman bize ulaşabilirsiniz.

Okuşlar Sigorta Acenteliği olarak, uzman ekibimizle size en uygun DASK sigorta poliçesini belirler ve size en uygun fiyat teklifini sunarız. Aynı zamanda hasar sonrası süreçte de size profesyonel destek sağlarız, evinizi güvende tutmak için gerekli adımları atmanızda yardımcı oluruz. Sonuç olarak, deprem riski olan bölgelerde yaşayan ev sahipleri için DASK sigortası, evlerini ve maddi varlıklarını korumak için önemli bir adımdır. Okuşlar Sigorta Acenteliği olarak, DASK sigortası konusunda uzmanlaşmış bir ekip olarak size en uygun seçenekleri sunmak ve hasar süreçlerinde size yardımcı olmak için her zaman yanınızda olduğumuzu hatırlatmak isteriz.